Özel Okullar


GÖRME ENGELLİLERİN EĞİTİMİ


GÖRME ENGELİ NEDİR ?

İnsanoğlunun bazı organları onun yaşaması için hayati öneme sahiptir bunların en önemlilerinden birde gözdür. Gözümüz bizim ikinci kişiliğimizi oluşturmaktadır. Bazen anne karnında çeşitli sebeplerden dolayı bazense bir hastalık ya da bir kazadan dolayı gözümüzün görme işlevini kaybetmesi durumunda görme yeteneğini kaybetmiş kişiler için görme engelli tanımını yapabiliriz. Görme engelliler için bugüne kadar yapılan çalışmalar bilimin ve teknolijinin gelişmesiyle ilerdi fakat halen istenilen seviyeye ne yazık ki gelmemiştir. Görme engellilerde bizler gibi birer vatandaş en önemliside bir insan olduğunu unutmamak gerekir. Görme engellilere bizim toplumuzda gerektiği ilginin gösterilmemektedir. Görme engellilerle ilgili hem bizlere hem de devlatimize büyük görevler düşmektedir.

GÖRME ENGELİNİN NEDENLERİ ?

Görme engelinin veya görme kaybının temel nedenleri arasında ateşli hastalıklar, kazalar, yararlanmalar, zehirlenmeler, tümörler, genel hastalıklar ve doğum öncesi hastalıklar olduğunu söylebiliriz. Görme engellinin öncelikle ve yaygın sebeplerinin arasında kalıtsal etkenler gelir. Katarak görme siniri atrofisisi, albinism görme engeline yol açan nedenler arasında önemli olanları olup ilerleyen yaşlarda da karşımıza çıkmaktadır. Hastalıklar ve kazalar da görme engeline sebeplerinden biridir. Şimdiye kadar sözü edilen hastalık ve durumlar dışında başka hastalık ve etmenler sonucunda göz küresi, saydam tabaka, mercek, göz sıvısı, retine ve görme siniri etkilenecek olursa önemli görme yetersizlikleri ya da görme kaybı olabilir. Bu hastalıkların arasında yaygın olanları ise şeker, freng, ve glokom olarak sıralayabiliriz. Bazı çevresel etmenler görme kaybı ve görme yetersizliğinden etkilenenlerin sayısının artması etkili olduğunu görmekteyiz. Bazen hekim premature bebrği yaşatmak için oksijeni artırırken görme kaybına yol açmaktadır. Bu gibi çeşitli nedenlerle beraber günümüzde bireylerde görme engeline neden olmaktadır.

GÖRME ENGELLİ BİREYLERİN EĞİTİMİ NASIL OLUR ?

Görme yetersizliği olan bireylerin görme gücünün kısmen ya da tamamen kaybından dolayı özel eğitim ve destek eğitim hizmetine ihtiyacı olmaktadır. Görme engelli bireyler dokunma duyularından geniş ölçüde kullanmaktadır. Bu duyunun kullanılması ise bu bireylere uygun eğitim yöntemlerine dayalı olarak kazandırılması gerekir. Görme engelli bireylerin çevteyi ve çevredeki uyranları algılamada önemli olan bir diğer duyum organları işitme duyudur.  İşitme duyusu bu bireylerin sosyal ilişkilerini sürdürmede açısından büyük bir yer kapalamaktadır. Ancak çevrede sürekli olarak sesli uyaranları bulmak her zaman mümkün olmayabilir.  O halde görme engeli bireylere götürülecek yaşantılar sesli uyaranlara da yer vermek gerekir. İnsanlarla iletişim kurmada kullanılan konusma becerisine olmaları da görme engelliler için avantajdır. Görme engelli bireylerin diğer engelli bireyler gibi bazen toplum açısından farklı karşılanmaktadır. Bu sebeple görme engelli bireylerin eğitimi büyük önem kazanmaktadır. Görme engelli olan bireylerin hareketleri göz önünde bulundurarak eğitim olanakları sağlanmalıdır. Görme engeli olan çocukların kavramsal gelişimde ya da bilissel yeteneklerde geçikme gösterebilir. Özellikle soyut düşünmeyi gerektiren becerilerde başarısızlık ile karşılanabilir. Alan kavramını vermek zordur. Alana ilişkin daha çok dokunma duyusu aracılığıyla karşılamaktadır. Eğitim esnasında görme engelinden kaynaklanan yetersizliği diğer duyu ordanlarını kullanarak giderir. Dikkat yoğunlaştırma ve ince ayrıntıları keşfetmede yetenekleri iyidir. Sosyal faaliyetle özellikle müzikle yakından ilgilidirler. Bağımsız hareket etmeleri sınırlıdır. Bnun için eğitim programları düzenlenirken bunlara dikkat etmek gerekir. Diğer engele sahip bireylerden ise sınıf ortamında eğitim alabilirler. Fakat kulladıkları kitaplar ve araç gereçler farklılık göstermelidir. İlk eğitimleri için ise rehabilitasyon merkezlerine gitmesi öğrenci için duruma alışma süreci olarak görebiliriz. Ardından normal öğrenime geçilebilir. Ülkemizde gelişen teknoloji ile ilerleyen zamanda daha iyi sartlar altında eğitim olanakları içerisinde rahat bir şekilde eğitim görmelerini temeni ediyoruz.

Düzenli güncellenen ve gelişen yapısıyla Görme Engelliler İlkokulları ile ilgili aradığın her şey burada.