Özel Okullar


İŞİTME ENGELİ NEDİR VE İŞİTME ENGELLİ BİREYLERİN EĞİTİMİ ?


İŞİTME ENGELİ NEDİR ?

Doğuştan veya doğum sonrası meydana gelen sebeplerle, kulağın ses duyama özelliğini tamamen veya kısmen yitirme durumuna işitme engeli ya da işitme kaybı olarak tanımlayabiliriz. İşitme kaybında kulak , görevini çok az gerçekleştirebilir ya da hiç gerçekleştiremeyebilir. Bu engel kaybı odyogram denilen bir test aracılığıyla ölçülebilmektedir. İşitme engelinin temel sebebini sıralıyacak olursak ;

  • Anne karnında oluşan etkenler
  • Annenin hamilelik sırasında alkol, sigara, uyuşturucu gibi zararlı maddeler kullanması
  • Kalıtımdan olan kayıp
  • Doğuştan çocuğun kulağının olmaması
  • Dış kulak yolunun doğuştan kapalı olması
  • Bebeğin doğum sırasında nefessiz kalması
  • Bireyin geçirdiği travmalar
  • Bireyin yüksek derece uzun süre sese maruz kalması
  • Kulak zarının çeşitli nedenlerle yırtılması veya delinmesi, gibi birçok sebep sıralayabiliriz.

Bunun yanında işitme engelliğin tedavı yöntemlerine gelmeden önce işitme kaybının derecelerini inceleyelim. İlk olarak 0-25 dB; Normal işitme sınırı diyebiliriz. İkinci olarak 26- 20 dB; Hafif derecede işitme kaybı, üçüncü olarrak 41- 55 dB ; Hafif ve orta işitme kaybı, dördüncü olarak 56-70 dB; Orta-ileri işitme kaybı, beşinci olarak 71-90 dB; İleri işitme kaybı ve son olarak 91-daha üzeri dB; Çok ileri işitme kaybı şekilnde sıralandırabiliriz. İşitme engelinin tedavi yöntemlerine geldiğimizde geişen teknoloji dünyasında kulağın cihazlandırılması, son yıllarda bu engel türünün insanlara verdiği dezavantajı azaltmak için düşünülmüştür. Kulağın cihazlandırılması duyma kaybının derecesine göre farklılık göstermektedir. Örnek olarak iç kulaktaki bir nedenden dolayı oluşan işitme kaybı, kalıcı bir kayıptır. Tedavisi daha zor olmaktadır. Günümüzde en popüler cihazlandırma, kulak arkasına yerleştiren cihazlar oluşmaktadır. Bu cihazların oldukça farklı çeşidi de yer almaktadır. fakat günümüzde son yıllarda oldukça gelişmiş olan koklear implant yöntemi işitme kaybı yaşayan bireyde oldukça büyük etki etmektedir. İşitme engeli olan bireylerin bir diğer engeli ise konuşmamasıdır. Çünkü birey dili duyarak edinir. Bu sebeple kritik dönem olarak belirlenen 0-6 yaş döneminde gerekli tedavileri yapılmalıdır.

İŞİTME ENGELLİ BİREYLERİN EĞİTİMİ

Ülkemizde son yıllarda en az yedi bebekten biri işitme engelli olarak dünyaya gelmektedir. Fakat ülkemizde işitme engelli çocuklarımız için ‘’ okul öncesi eğitim ‘’ çok az sayıda yer almaktadır. Bunlarda genellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Adana gibi büyük şehirlerde ve özel anaokulları içerisinde yer aldıklarını görmekteyiz. İşitme engellinin doğumun hemen ardından farkedilmemesi çocuğun normal konuşmaya başlaması döneminde konuşmaması ile ne yazık ki geç farkedilmektedir. Durum böyle olunca çocuklar yaşıtlarının gerisinde kalmaktadır. İlkokul sürecine başlamadan destek alınmaz ise çocuk çoğu zaman arkadaşlarının gerisinde kalmaktadır. Bu çocuğu hem eğitim açısından hem de psikolojik açıdan büyük ölçüde etkilemektedir. İşitme engelli özel anaokulları bu konuda hem aileler hem de çocuklar için büyük avantaj oluşturmaktadır. Peki işitme engelli özel anaokullarının çocuklara sağladığı fırsatlar nelerdir ? Gelin bu soruyu yanıtlayalım. Öncelikle söyleyecek olusak ne yazık ki ülkemizde son yıllarda bu tip eğitim kurumları yer almaktadır. Daha öncesinde işitme engelli çoçuklarımıza bu tip uygulamalar yer almamakta ve çocuklarımız okul hayatının belli dönemi çevresinden ve arkadaşlarından geride kalmaktaydı. Şimdilerde sadece Ankara, İstanbul, Adana, İzimir gibi büyük şehirlerde yer alan işitme engelli anaokullarının ilerleyen yıllarda bütün illerimizde yer almasını temenni ediyoruz. İşitme engelli özel anaokullarının avantajlarını sıralayalım. Bu tip eğitim kurumlarına kayıt olan çocuklarımızı ya erken eğitime almakta ya da diğer işitme engelli çocuklarla bir arada eğitim vermektedirler. İşitme engelli özel anaokullarında çocukları engeli olmayan çocukların yanına koymayıp yabancılık çekmesini önüne geçmek amaçlanır. Bunun yanında pedegog yardımı ile eğitim verilmektedir. Böylelikle çocuklarımızı psikolojik olarak da tedavi edilmiş olur. Diğer anaokullarından tek farkı ise çocuklara konuşma eğitimide verilmesidir. Yoksa bütün eğitim olanaklarını aynıdır. İşitme engelli çocuklarımız için büyük bir avantaj olan bu tip özel anaokulları onlarım hem eğitim hayatında hem de normal hayatında yapılabilecek en doğru tercihlerdendir.

 

Düzenli güncellenen ve gelişen yapısıyla İşitme Engelliler Anaokulları ile ilgili aradığın her şey burada.