Özel Okullar


MESLEKİ YETERLİLİK KURSLARI


MESLEKİ YETERLİLİK NEDİR ?

İlk olarak meslek nedir tanımına bakalım, bir bireyin hayatını devam ettirebilmek için yaptığı kuralları toplum tarafından belirlenmiş ve belli bir eğitim kazanılan bilgi ve becerilere dayalı faaliyetler bütünü şeklinde tanımlayabiliriz. Genellikle meslek ve o mesleğin değerlerini, gelişimini lisanslanmasını ve diğer insanlar açısından tanınmasını sağlayan kuruluşlara sahiptirler. Yeryüzünde yüzlerce meslek çeşidi yer almaktadır. Her bir meslek için tanım, görev alanları genel olarak kullandığı araç ve gereçler  mesleğin gerektirdiği özellikler, çalışma ortamı ve koşulları , çalışma alanı ve iş olanakları meslek eğitiminin veridiği yerler meslek eğitimine giriş koşulları, eğitim süresi ve içeriği, meslekte ilerleyebilme ve yeni meslekleri seçebilme olanakları, destekleyici meslek olanaklarının farklılık gösterdiğini söyleyebiliriz. Bunların hepsinin bir arada barındırmasına mesleki yeterlilik denir.

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ NEDİR ?

Mesleğin öngördüğü mesleki eğitimi almış ve ardından yapılan sınavlarda başarılı olmuş kişilere verilen belgelerdir. Günümüz Türkiye’sinde bu belgeye verilen önem günden güne daha önem kazandığını söylebiliriz. Mesleki yeterlilik belgesi özel kuruluşlar ve devletin kendi kursları tarafından verilmektedir.

MESLEKİ YETERLİLİK KURSLARI

Mesleki yeterlilik günümüzde çalıştığı iş kolunda ulusal bir kimlik kazanmak adına mesleki yeterlilik belgesine başvurmaktadır. Mesleki yeterlilik belgesi az öncede dediğimiz gibi hem özel kuruluşlar tarafından hem de devlete ait kuruluşlar tarafından verilmektedir. Mesleki yeterlilik belgesini almak için birey kendi alanında sınavlara tabi tutulmaktadır. Bunun öncesinde alması gereken bir kurs eğitimide yer almaktadır. Mesleki yeterlilik kursları başlığı altındaki kuruluşlar bireyin belgeyi almasında büyük yardımcıdır. Mesleki yeterlilik kursları bireyin çalıştığı işin teoride olan kısmını anlatmakta ve sınavlara hazırlamaktadır. Bazı mesleki yeterlilik kurslarının eğitim ve sınavların sonunda belgeyi vermektedirler.

Düzenli güncellenen ve gelişen yapısıyla Bitlis Merkez Bölgesindeki Mesleki Yeterlilik Kursları ile ilgili aradığın her şey burada.