Özel Okullar


ORTOPEDİK ENGELLİ BİREYLERİN EĞİTİMİ


ORTOPEDİK ENGEL NEDİR ?

Ortopedik engelli yetersizlik iskelet kas ve eklemlerdeki hastalık, bozukluk ve yetersizlikten dolayı, bireyin eğitim perfırmasının ve sosyal uyumunun olumsuz etkilenmesi durumu olarak tanımlayabiliriz. Ortopedik yetersizliği olan kişilerin hareket edebilme becerileri, devşmsel koordinasyonları sınırlı olmaktadır. Hareketten çekinir. Pasif kalmayı tercih etmektedir. Sıklıkla yorgunluktan şikayet etmektedirler. Ortopedik yetersizlikten etkilenme düzeyine göre uyum, konuşma ve öğrenme güçlükleri görülebilmektedir. Düşük benlik algısı görülebilmektedir.

 

ORTOPEDİK ENGELİN SEBEPLERİ ?

Ateşli hastalıklar, okjisen yetmezliği, zehirlenme gibi kazalar ortopedik engelin en büyük etkenlerinden biridir. Merkezi sinir sistemini zedelenmesi, beynin ve omuriliğin zedelenmesi olarak da ifade edebiliriz. Merkezi sinir sistemlerininde yaşanan zedelenmelerin sonucunda kaslarda zayıflık, inme ve eş güdümsüzlük ortaya çıkmaktadır. Bireyin davranışlarına etki etsede, zihinsel gerilik, algısal problemler, eşgüdüm yoksunluğu, dikkat dağınıklığı ve konuşma bozukluğu olarak da kendini gösterebilmektedir. Doğuştan kazanılan bedensel yetersizlikler, bel çatlağı felci, beyinsel inme, kalça çıkığı, hamilelik döneminden anne karnındaki çocuğun çeşitli nedenlerden dolayı gelişmemesi sonucunda çocuğun parmağı, eli, kolu ya da bacağının bir bölümü olmadan doğmasıda bunun nedeni olarak gösterebiliriz. Kas iskelet sisteminin etkilenmesi sonucu ortaya çıkan bedensel yetersizlikler doğuştan olabileceği gibi sonradan da bireyin karşısına çıkabilmektedir. Nedenleri arasında kalıtsal bozukluklar, bulaşıcı hastalıklar kazalar ya da gelişim yetersizliğide yer almaktadır. Bu grupta yer alan yetersizlikler arasında düztabanlılık, adale erimesi ve kalça çıkığı da sayılmaktadır. Doğuştan kazanılan bedensel yetersizliklerin bazıları merkezi sinir sisteminin zedelenmiş olmasında  kaynaklıdır. Bazıları da kas iskelet sisteminin etkilenmiş olmasından kaynaklanması durumudur.

ORTOPEDİK ENGELLİ BİREYLERİN EĞİTİMİ ?

Bedensel engelli bireyin ailesi, bireye tanı konulduktan sonra geçerli bir sağlık kurulu raporu ile bağlı bulunduğu il veya ilçedeki rehberlik ve araştırma merkezine başvurması gerekmektedir. Bireyin eğitsel değerlendirme ve tanılaması rehberlik ve araştırma merkezinde oluşturulan özel eğitim değerlendirme kurulu tarafından bireyin özelliklerine uygun ölçme araçlarıyla yapılamaktadır. Özel eğitim değerlendirme kurulunca bedensel yetersizliği olan birey için velinin isteği ve öğrencinin ihtiyaçları doğrultusunda destek eğitim merkezleri önerilmektedir. Ortopedik engelli birey zorunlu öğrenim çağına gelmiş ise birey için okul kararı alınmaktadır. Bireyin engel türü, derecesi ve performans düzeyine göre tam zamanlı kaynaştırma, özel eğitim sınıfı, eğitim uygulama merkezi, okul öncesi kaynaştırma şeklinde okul yönlendirilmesi ve belli bir programa alınmaktadır. Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden ortopedik engelli öğrenciler, yetersizliği olmayan arkadaşlarıyla aynı sınıfta eğitim görmeleri hâlinde kayıtlı bulundukları okulda uygulanan eğitim programını; özel eğitim sınıflarında ise sınıfın türüne göre bu Yönetmeliğin 26 ncı ve 27 nci maddelerinde belirtilen eğitim programına göre eğitim öğretim görmektedir. Kaynaştırma yoluyla eğitim uygulamaları yapılan okul ve kurumlarda ortopedik engeli bulunan öğrencinin yetersizliğine uygun fiziksel, sosyal, psikolojik ortam düzenlemeleri yapılmaktadır. Bu okul ve kurumlarda öğrenciye verilen eğitim hizmetlerinin etkin bir biçimde yürütülebilmesi amacıyla özel araç-gereç ile eğitim materyalleri sağlanır ve destek eğitim odası gibi uygulamalara yer verilir. Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden bedensel engelli öğrencilerin yetersizlik türü, eğitim performansı ve ihtiyacına göre; araç-gereç, eğitim materyalleri, öğretim yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirmede gerekli tedbirler alınarak düzenlemeler uygulanmaktadır.

Düzenli güncellenen ve gelişen yapısıyla Ortopedik Engelliler Ortaokulları ile ilgili aradığın her şey burada.