Özel Okullar


EĞİTİM VE İNSAN


Her insan ilk dünyaya geldiğinde bilgisiz doğmaktadır. Yapabildiği beceriler bu sebeple kısıtlıdır. Belirli eğitimler doğrultunda becerileri kazanırız. İlerleyen yaşlarda yürümemiz ve konuşmamız temel becerilerimiz ise belli bir eğitimin ürünüdür. Eğitim temelinde ilk olarak ailede başlayarak okullar, kurslar gibi yerlerde tamamlanır. Fakat eğitim hiçbir zaman bitmeyecek insan hayatının en önemli etkenlerinden bir tanesidir. Doğumdan ölüme kadar devam eğitim sürecinde birey birçok bilgi ve beceri öğrenmektedir. Bu bahsettiğimiz gündelik hayatta duyduğumuz genel ihtiyaçlar için aldığımız eğitimlerdir. Diğer yönlü eğitim ise bireyin kendini geliştirebilmesi ile kaynaklı olan eğitim sürecidir. Bu eğitim anaokulundan başlayıp üniversitenin sonuna kadar devam etmektedir. Bireyin isteğine göre üniversiteden sonra da devam etmektedir. Bir insanın hayatta başarıyı sağlayabilmesi ve kendini geliştirebilmesi için gerekli eğitimleri alması gerekmektedir.

Eğitim bazen nefes almak gibi insan hayatında gerekli bir yere sahiptir. İnsan ufuk katar, bakış açısı kazandırır, tecrübe verir, dünyayı tanımasını ve aydınlanmasını sağlamaktadır. Bir ömür insanın hayatını şekillendiren değer ve tutumların çok küçük yaşlardan kazandırılması birey için özgürlüğn kendisidir. Bu sebeple eğitimin herhangi bir ideolojinin baskısı altında olmadan verilmesi, bilimsel ve ilmi olması donanım birikim kavramına yön vermesi, kişiyi hayata doğrudan hazırlaması gerekmektedir. Ancak bu tip eğitim ile beraber birey hayatını devam ettirebilir. Eğitimde sınırlandırma yapılamaz, eğitim boyunduruluk altına giremez ve eğitim baskı kabul edemez. Bu etkenlerin olduğu yerde eğitim amacından sapmış olur. Eğitim yetişmiş insan gücünü artırmanın  en doğal ve gerekli yolu olarak bir hak olduğunu söyleyebiliriz. Bu şekilde değerlendirilmesi ve şekillendirilmesi gerekmektedir.

Eğitim insanlık hakkıysa dil, din, ırk ve cinsiyet ayrımı yapılmadan herkes için fırsat ve imkanların eşit ve adil olduğu ortamlarda gelişmesi gerekmektedir. Böylece eğitim asıl amacına ulaşarak değerli bir araç haline gelebilir.

Düzenli güncellenen ve gelişen yapısıyla Ankara Yenimahalle Bölgesindeki Yazılım Özel Dersleri ile ilgili aradığın her şey burada.