Özel Okullar


ÖZEL FEN LİSESİ NEDİR?


FEN LİSESİ NEDİR?

Fen lisesi, fen ve matematik alanlarındaki becerileri yüksek olan öğrencileri, matematik ve fen bilimleri alanında öğrencileri üniversiteye hazırlar. Matematik ve fen bilimleri alanlarında gereksinim duyulan üstün nitelikli bilim adamlarının yetiştirmesinde en önemli etkenlerden bir okul müfredatıdır. Öğrencileri araştırmaya yöneltmeyi, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ileyeni buluşlara ilgi duyanların çalışacakları koşulları sağlamaktadır. Yeni teknolojileri kullanabilen , yeni bilgiler üretebilen ve projeler hazırlayabilen bireyler yetiştirmeyi amaçlar. Öğrencilerin bilimsel araştırma yapmalarına, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemelerine yardımcı olacak şekilde yabancı dilde iyi yetişmelerini sağlamaktadır. Ülkemizde en iyi liselerden olan fen liseleri hem devlet hem özel kuruluşlar tarafından belli bir puan üzerinde almış öğrencileri kabul etmektedir. Fen bilimleri ve matematik alanlarında yeterli olmayan öğrencileri bünyesine dahil etmemektedir. Puan olarak oldukça yüksek olan fen liseleri geleceğin doktorlarını, mühendisleri ve mimarlarını yetiştirmektedir. Verilen dersler, kurslar ve etütler ülkemizde diğer mevcutta bulunan liselere oranla daha yoğundur. Her öğrencinin başarısını göz önünde bulunduran fen liseleri yüksek oranda öğrenci başarı sağlamakta ve birçok öğrenciyi üniversiteye yerleştirmektir.

ÖZEL FEN LİSESİ

Fen liselerinin avantajları, eğitim olanakları, başarı oranları ile pek çok öğrencinin hedefleri haline gelmiştir. Oldukça yüksek puana sahip olan fen liseleri için liseye giriş sınavlarına öğrencileri gecelerini gündüzlerine katıp ders çalışmaktadır. Günümüzde ülkemizde liselerin en iyi olarak kabul edilen fen liseleri hem devlet tarafından uygulamada olan hem de özel fen liseleri olarak ikiye ayrılmaktadır. Özel fen liselerini devlet fen liselerinden ayıran en büyük farklardan kısaca bahsedelim. Özel fen liselerine baktığımızda kolej mantığı ile ilerlemektedir. Belli bir puanın üstünü ve belli bir ücret karşılığında öğrencileri bünyesine kabul etmektedir. Özel fen liselerini devlet liselerinden ayıran en büyük etkenlerden ilki devlet fen liselerine oranla daha az sayıda öğrenci yer almasıdır. Az sayısada öğrenci ile çok ilgilenerek başarılarını garantilemelerini sağlamaktadır. Fen lisesi dediğimizde derslerin işlenmesi esnasında labarotuvar gibi olanakların olması gerekmektedir. Fakat ne yazak ki devlet fen liselerinde bu imkanların olmadığını söyleyebiliriz. Özel fen liselerinde ise kimya labarotuvarı, fizik sınıfları gibi sayısız imkanların yer aldıklarını görmekteyiz. Bunun yanında özel fen liselerinin çalışma odaları, öğrencilerin kafalarını dağıtabilecekleri spor alanları yer almaktadır. Özel fen liselerinde öğretmen kadrosu olarak daha donanımlı olduğunu görmekteyiz. Özel fen liseleri kurucuları tarafından öğretmen seçme imkanları olduğu için güçlü bir kadro barındırarak öğrencileri en iyi şekilde üniversiteye hazırlamayı amaçlamaktadır. Bu sıraladıklarımızın yanında özel fen liselerine baktığımızda etüt, ders çalışma imkanları en üst seviyede yer almaktadır. Devlet fen liselerine oranla avantajları daha çok olan özel fen liseleri ile geleceğe dair pırıl pırıl geleceğin bilim adamları, doktorları, mimarları, mühendislerini yetiştirmektedir. Son olarak diyecek olursak özel fen liseleri ülkemizde gün geçtikçe her ilde yer aldığını söyleyebiliriz.

Düzenli güncellenen ve gelişen yapısıyla İstanbul Bölgesindeki Özel Fen Liseleri ile ilgili aradığın her şey burada.