Özel Okullar


ZİHİNSEL ENGEL NEDİR ?


Zihinsel engelilik doğum öncesi, doğum esnasında veya doğum sonrasında çeşitli nedenlere bağlı olarak gelişimsel dönemde ortaya çıkan, uyumlu davranışlarda görülen yetersizliğe dahilinde dikkat, algılama, bellek gibi zeka fonksiyonları açısından normalin altında olma durumu olarak açıklayabiliriz. Zihinsel engelli bireyler kişisel bakımlarını, çeyreye uyumlarını dil ve iletişim ve duygusal motor becerilerinde yaşıtlarında geride olurlar. Zihinsel gelişimin aşamaları bulunmaktadır. Bu aşamalar üzerinden birey ya eğitilebilir ya da bağımlı olarak hayatını sürdürür. Zihinsel engelli bireylerin aşamalarını kısaca inceleyelim. İlk aşama olarak hafif derecede ( Eğitelebilir ) zihinsel engelli bireylerimizden bahsedelim. Bu gruba giren zihinsel engelliler normal bireyler ve çocuklar gibi gözükmekte ve hiçbir farkı bulunmamaktadır. Bu sebeple eğitim hayatına başlamadan önce çevre ebeveyler tarafından fark edilmeyebilir. Hafif derecede zihinsel engelliler kişisel bakımlarını becerilerini gerçekleştirebilir. Ancak zaman zaman bazı sağlık kurallarının hatırlatılmasına ihtiyaçları duyabilir. Okul yaşantısında da bazı zamanlar arkadaşlarına uyum sağlamada ve anlatılan konuyu anlamada sıkıntı yaşabilirler. İkinci aşama olarak orta decede ( Öğretilebilir ) zihinsel engelli bireyleri söyleyebiliriz. Yaygın ve ağır derecede olmamakla beraber sıklıkla bedensel engelilik ile karşılaşabiliriz. Özel eğitim imkanlarında bu engeller aşılabilir. Kişisel bakımlarını yardımsız yapabilirler. Vücutlarını genellikle kontrol edebilirler. Okul dönemlerinde ise çeşitli zorluklarla karşılaşabilirler bu zorluklar ile beraber ailesine ihtiyaç duydukları zamanlarda olur. Üçüncü aşama olarak da ağır derecede ( Bağımlı ) zihinsel engellileri söyleyebiliriz. Sürekli gözetim ve bakıma ihtiyaçları olan zihinsel engelleridir. Özel olanaklardan yararlanarak yemek yiyebilirler, giysilerini giyebilirler ve ihtiyaçlarını kendileri giderebilirler. Sosyal ilişkiye girerek arkadaşları olabilir. Konuşması anlaşılabilir iletişim kurabilirler. İşaretleri ve sözcükleri tanıyabilirler. Son aşama olarak da çok ağır derecede ( Tam bağımlı ) zihinsel engellilerdir. Hayat boyunca özel bakıma ihtiyaçları vardır. İkinci bir sahip olma ihtimalleri diğer gruplara göre daha büyük bir ihtimallerdir. Dökerek de olsa yemek yiyebilirler, kolay giysileri tek başına giyinebilirler, ihtiyaçlarını gidermeyi kısmen öğrenebilir. Tuvalet eğitimini geç yaşta kazanabilirler. Kişisel bakımları denetim ve gözetmenlik ister. Sınırlı sayıda sözcük kullanıp çok az iletişime geçebilirler.

Düzenli güncellenen ve gelişen yapısıyla Zihinsel Engelliler Ortaokulları ile ilgili aradığın her şey burada.